Tin tức chung

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN (SV)

by Admin (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) -
1. HƯỚNG DẪN SV ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI TÀI KHOẢN HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS.UNETI.EDU.VN)
- SV sử dụng email của Nhà trường cấp cho SV để yêu cầu theo đường links sau:
- https://forms.gle/rdW8ncLTMZNjfz1t6

2. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LMS TRÊN MÁY TÍNH, SMART PHONE, MÁY TÍNH BẢNG
- https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-cai-dat-lms-uneti-tren-may-tinh-smart-phone-may-tinh-bang.html

3. HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU TÀI KHOẢN LMS TỰ ĐỘNG
- https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-reset-mat-khau-tai-khoan-lms.html

4. HƯỚNG DẪN SV SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN LMS VÀ TÀI KHOẢN EMAIL
- https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-sv-su-dung-he-thong-quan-ly-hoc-tap-truc-tuyen-lms.html

Course categories