Khoa Điện

Học phần Kỹ thuật đo lường và cảm biến cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lường trong ngành điện hiện nay. Trình bày dụng cụ, nguyên lý và phương pháp đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, thông số R, L, C trong mạch điện. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cảm biến để đo các đại lượng không điện như: nhiệt độ, độ dịch chuyển, thông lượng ánh sáng và cảm biến thông minh ứng dụng trong dân dụng và công nghiệp.

  • Kỹ thuật đo lường - cảm biến - DHCD15A3HN – HK1 – 22_23 - HN – GV: TRẦN THÚY QUỲNH
  • Thời gian: Thứ 3, tiết 3-4
  • Phòng: Phòng học/H.A9-302
  • Giảng viên: Trần Thúy Quỳnh
  • SĐT: 0916311094


010100130002 - DHTD12A1HN - Thực hành Kỹ thuật Robot

GV HƯỚNG DẪN: THÂN THỊ THƯƠNG   ĐT: 0985066990

ID zoom: 2130166523   pass: uneti

Email: ttthuong.dien@uneti.edu.vn

 

        

Học xong học phần giúp sinh viên nắm được về sử dụng và lập trình trên PLC