GV Coi thi 1: Bùi Văn Hậu; GV Coi thi 2: Giáp Văn Dương

Các em vào sớm 5p từ 6h55 để nghe phổ biến quy chế thi

(Zoom: 976 448 0402; pass: uneti)