GV Coi thi 1: Trần Thị Hường; GV Coi thi 2: Giáp Văn Dương

Các em vào sớm 5p từ 9h25 để nghe phổ biến quy chế thi

(Zoom: 976 448 0402; pass: uneti)