Học phần này là học phần cơ sở ngành, nội dung môn học trang bị cho sinh viên những phương pháp tính toán và phân tích các kết cấu cơ bản, phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu dạng hệ thanh, kiểm tra độ bền, độ cứng của chi tiết và kết cấu.

Học phần này nghiên cứu về các trạng thái chịu lực cơ bản của vật liệu như: Kéo nén đúng tâm, cắt và dập, xoắn thanh tròn, uốn ngang phẳng. Từ đó tính và kiểm tra về độ bền, tính tải trọng cho phép hoặc chọn kích thước hình học phù hợp của các kết cấu chịu lực trong thực tế.