Chào các em,

Thầy gửi các em đường link để truy cập vào buổi học Nhập môn tin học trên ứng dụng Zoom.

Thời gian: 13h20 (Tiết 8-11) thứ Ba và 13h20 (Tiết 8-9) thứ Năm

Đây cũng là lịch học trực tuyến cố định hàng tuần của lớp mình. Các em thu xếp thời gian tham gia đầy đủ và có mặt trước 10 phút.

Topic: Lê Thanh Của's Personal Meeting Room

https://zoom.us/j/6783804124?pwd=RklEMEFDRVJJRGpBdDJBb3oyMnl1UT09

Meeting ID: 678 380 4124

Passcode: uneti