Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ngày càng phát triển và trở thành một lĩnh vực không thể thiếu được trong sự phát triển của kinh tế bất cứ quốc gia nào. Đây là một lĩnh vực rộng, gồm nhiều nội dung đa dạng. Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hoạt động xuất nhập khẩu giúp cho sinh viên hiểu và ứng dụng vào thực tiễn, như các điều khoản thương mại quốc tế, các phương thức kinh doanh quốc tế,  các điều khoản trong hợp đồng xuất nhập khẩu, các chứng từ….