ID lớp học zoom: 716 835 6544 ,  Pass: uneti    

Tiết 7-12 ngày thứ 2, thứ 4  từ  2/8/2021

Học phần " Thực hành Điều khiển hệ truyền động điện" trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống truyền động điện, động cơ điện một chiều, động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha, động cơ đồng bộ 3 pha. Điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều sử dụng Parker 590P, điều khiển tốc độ động cơ điện KĐB xoay chiều 3 pha sử dụng bộ biến tần VFD-C200, Điều khiển tốc độ động cơ đồng bộ 3 pha sử dụng bộ biến tần A1000, điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng Card DS1104 phương pháp điều khiển U/f và FOC, điều khiển tốc độ động cơ đồng bộ ba pha sử dụng Card DS1104 phương pháp điều khiển FOC


ID lớp học zoom: 716 835 6544 ,  Pass: uneti

GV: Nguyễn Đức Dương