Phòng thi số 4 - Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC) - ĐH_HN_CNTT

Thời gian thi: Tiết 4-6, ngày 07/09/2021

Thời gian mở zoom: 9h

Giáo viên coi thi 1: Trần Minh Đức

Giáo viên coi thi 2: Trần Thị Lan Anh

ID zoom: 768-894-8840. Pass: uneti