Phòng thi số 30. Môn Toán rời rạc học kỳ phụ năm 2020-2021. Tiết thi 11-12. Ngày thi 10/09/2021

ID zoom: 725-129-3093

Pass: uneti

Số ĐT- GV: 0388367124

Lưu ý: Sinh viên ăn mặc lịch sự, có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục thi. Khi tham dự thi mang theo thẻ sinh viên.