Phòng thi số 21. 

Môn Nhập môn tin học học kỳ phụ năm 2020-2021. Tiết thi 10-12. Ngày thi 09/09/2021

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8203716308?pwd=NFpueHZ0eFQ4ZUluViszOUIzOEU4QT09

Meeting ID: 820 371 6308

Passcode: uneti