Xin chào cả lớp, cô tên là Phạm Thị Thùy Vân được phân công dạy môn kế toán doanh nghiệp của lớp mình trong học kỳ này. Đây là môn học cung cấp những kiến thức về kế toán cho các ngành học quản trị, kinh doanh thương mại, tài chính ngân hàng. Chúc lớp mình sẽ có một kỳ học vui vẻ, hiệu quả và đạt hiệu quả cao.

Thông tin liên hệ của cô: 

TS. Phạm Thị Thùy Vân

Mail: pttvan@uneti.edu.vn

Sdt: 0396278097