010100022802_DHTD12A2HN_ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH_Học kỳ 1_Năm học: 2021-2022. 

Học từ tiết 1 - 3(7h00-9h25) thứ 3 hàng tuần bắt đầu từ ngày 21/09/2021

GV HƯỚNG DẪN: THÂN THỊ THƯƠNG   ĐT: 0985066990

Google meet:  https://meet.google.com/etb-xvwp-chz

Email: ttthuong.dien@uneti.edu.vn