Đồ án công nghệ may- 12A1NĐ- Nhóm 2- GV, Đỗ Thị Tuyết Lan