Giảng dạy kiến thức phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình trên máy tính và vận dụng các kiến thức về giải thuật và ứng dụng cài đặt.

Lịch Học :

Tiết 10-12 Thứ 4 hàng Tuần  từ ngày  22/9/2021 đến 29/12/2021

Link Meet: 

https://meet.google.com/gye-qdoq-bqm