Học phần Công nghệ kéo sợi xe, len, libe là học phần thay thế cho khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sợi, dệt. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ và thiết bị sản xuất sợi xe, len, libe.