Học phần Nguyên lý kéo sợi trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý sản xuất sợi tại các công đoạn của dây chuyền sản xuất: nguyên lý xé trộn và làm sạch xơ, nguyên lý phân chải; nguyên lý làm đều; nguyên lý kéo dài; nguyên lý xe săn, nguyên lý cuốn ống.