Lịch học: Tiết 1-4 thứ 5

Phòng học: 506HA8

Môn học: Tiếng Anh cơ bản 1