Lịch học lớp TN12a3 vào thứ 6 từ tiết 9-12

Môn học: Quản trị Ngân hàng thương mại

Link tham gia lớp học: 

https://meet.google.com/xwd-yevm-yue

Trong quá trình học, có bất kì thắc mắc j các bạn liên hệ: Cô Dung 0989338095

Lik zalo lớp: