Lịch học: Tiết 1-3 thứ 2

Phòng học:  204HA8

Môn học: Tiếng Anh Cơ bản 1