Kỹ thuật đo lường và cảm biến (LT)

  DHCD14A1CL Tiết 8 - 9 thứ 3

Phòng: Meet+LMS

 https://meet.google.com/fjt-yggz-jhg

Ghi chúTrong quá trình SV tự học, nếu có gì chưa hiểu rõ cần trao đổi, các em có thể liên hệ trực tiếp với Cô qua Meet hoặc Zalo để được giải đáp.

Giảng viên: Đinh Thị Hằng – Khoa Điện     Điện thoại: 0983190683