Học phần Thực tập công nghệ sợi là học phần thuộc khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sợi, dệt. Học phần tìm hiểu các kiến thức đã học ở học phần lý thuyết:qui trình công nghệ, thiết bị của các máy trong dây chuyền kéo sợi tại doanh nghiệp thực tập; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành cơ bản về: các thao tác cơ bản khi vận hành khi vận hành các máy xé đập, chải, ghép, kéo sợi thô, kéo sợi con.