010100108903_Truyền Động Điện_DHTD13A1HN_HK1_2122_HN_GV: Trần Đức Chuyển.

Tiết 4 - 6 thứ 3

Phòng dạy: Link meet+LMS.

link Meet: https://meet.google.com/axb-vbii-hkd

Ghi chúTrong quá trình SV tự học, nếu có gì chưa hiểu rõ cần trao đổi, các em có thể liên hệ trực tiếp với GV qua Meet hoặc Zalo để được giải đáp.

Giảng viên: Trần Đức Chuyển – Khoa Điện     Điện thoại: 0915311662.