Môn học: Lý thuyết mạch điện tử

Lớp : ĐT14A2HN

Thứ 4: Tiết 1 - 3

Link meet: https://meet.google.com/jox-ngpx-ebs

GV: Nguyễn Mai Anh

SĐT: 0989997649

Mail: nmanh@uneti.edu.vn