Mô tả học phần

Lý thuyết nhuộm là học phần khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sợi, dệt. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thuyết màu, các yếu tố ảnh hưởng và sự biến đổi của vật liệu trong quá trình nhuộm màu. Đây sẽ là cơ sở để sinh viên có những kỹ năng tạo màu cho sản phẩm dệt hiệu quả hơn.

Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Hiểu được những kiến thức tổng quát về các thuyết màu, các qui tắc phối ghép màu, qui trình cơ bản của công đoạn nhuộm và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nhuộm.

- Kỹ năng: làm chủ được các thông số công nghệ nhuộm.

- Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.