1/ Lịch học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, trên ứng dụng Google Meet

    - Bắt đầu từ:  Thứ 3 , ngày 21/ 9/021. Tiết 7-8

    - Đăng nhập theo đường Link: https://meet.google.com/eoa-vyjt-pih

 2/ Yêu cầu:

   - Sinh viên đăng nhập theo đúng Họ và tên + Lớp thông qua email có miền: @sv.uneti.edu.vn

   - Nghiên cứu tài liệu, bài giảng trước khi vào lớp

   - Sinh viên cần chủ động trong học tập và có sự tương tác với giảng viên trong các buổi học

   - Lớp tự lập 1 nhóm Zalo lớp học phần có đủ các thành viên theo danh sách

3/ Liên hệ với giảng viên nếu cần

   - Số ĐT: 0976196161