Môn Quản trị rủi ro tài chính- Lớp DHTN 12A1
- Lịch học: Thứ 4- Tiết 1-4
- Link học trên Google Meet: https://meet.google.com/heu-ctuf-uiu
- Nhóm Zalo lớp học: https://zalo.me/g/eacaux235
- GV Đoàn Thị Nguyệt- SĐT: 0912.535.564