Môn Quản trị rủi ro tài chính_Lớp DHTN 12A2
- Lịch học: Thứ 4, Tiết 9-12
- Link học trên Google Meet: https://meet.google.com/heu-ctuf-uiu
- Nhóm Zalo lớp học: https://zalo.me/g/mhicec730
- GV Đoàn Thị Nguyệt- SĐT: 0912.535.564