Lớp học Quản trị rủi ro tài chính- Lớp DHTN 12A3
- Lịch học: Thứ 5, Tiết 1-4
- Link học trên Google Meet: https://meet.google.com/heu-ctuf-uiu
- Nhóm Zalo lớp học: https://zalo.me/g/nbfzsj330

- GV Đoàn Thị Nguyệt- SĐT: 0912.535.564