Học phần thực tập bảo trì – bảo dưỡng công nghiệp là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức của ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí. Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng, rèn luyện tay nghề về bảo trì bảo dưỡng sửa chữa một số chi tiết, cơ cấu và máy, đồng thời có thể lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng cho máy công nghiệp.