Học phần : Tài chính doanh nghiệp _ 010100053103- DHTN14A3HN

Thời gian học:    Tiết 7-9  thứ 2 hàng tuần tại  Phòng MEET: https://meet.google.com/juc-qojn-ohr

Giáo viên giảng dạy : Nguyễn Hồng Yến            SĐT Zalo: 0906.04.9199

CHÚ Ý: LỚP TRƯỞNG TẠO NHÓM ZALO LỚP HỌC(SĐT GV: 0906.04.9199), SV THAM GIA NHÓM ZALO TRƯỚC 18H NGÀY 18.9.2021