Học phần : Thực tập Tài chính doanh nghiệp 1_010100139405- DHTN13A2HN

Thời gian học: Tiết 7-12  thứ 5 hàng tuần tại Phòng MEET: https://meet.google.com/juc-qojn-ohr

Giáo viên giảng dạy : Nguyễn Hồng Yến            SĐT Zalo: 0906.04.9199

CHÚ Ý: LỚP TRƯỞNG TẠO NHÓM ZALO LỚP HỌC(SĐT GV: 0906.04.9199), SV THAM GIA NHÓM ZALO TRƯỚC 18H NGÀY 18.9.2021