Học phần thực tập CNC- DHCK12A1HN

Mã links lớp học: https://meet.google.com/tem-fxmq-pog

Học phần Thực hành Kỹ thuật CNC là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. Học phần được bố trí giảng dạy sau các học phần: Công nghệ CAD/CAM/CNC, Thực hành kỹ thuật thiết kế cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, điều khiển tự động, Đồ án 1: Chi tiết máy, nguyên lý chi tiết 2 máy, Dung sai - kỹ thuật đo, Sức bền vật liệu & Hình hoạ - vẽ kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản an toàn lao động khi sử dụng các máy CNC, kỹ năng cơ bản & chuyên sâu gia công chế tạo các chi tiết trên các máy CNC (phay, tiện, cắt dây).
Qua việc học tập rèn luyên tính khoa học, ngăn nắp, ý thức giữ gìn an toàn và tác phong công nghiệp cho sinh viên