Học phần : Tài chính doanh nghiệp _ 010100066623_ DHKT13A6HN

Thời gian học:    Tiết 10-12  thứ 3 hàng tuần  tại  Phòng MEET: https://meet.google.com/peh-bppd-ohw

Giáo viên giảng dạy : Nguyễn Thị Thanh Thuý             SĐT liên hệ: 0943470583

CHÚ Ý: LỚP TRƯỞNG ĐÃ TẠO NHÓM ZALO LỚP HỌC, SV THAM GIA NHÓM ZALO TRƯỚC 18H NGÀY 18.9.2021

 QUY ĐỊNH HỌC TRÊN MEET (ÁP DỤNG CHO CẢ QUÁ TRÌNH HỌC MEET)

 1. Đúng tiết ĐẦU TIÊN của buổi học có mặt trong MEET đến tiết cuối cùng của buổi học
NHÀ TRƯỜNG YÊU CẦU ĐIỂM DANH, CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ BUỔI HỌC NGAY TIẾT ĐẦU TIÊN.
=> Không vào MEET muộn, và tham gia đầy đủ tiết học.

=> Nghỉ cần sự cho phép của GV.

=> Có khó khăn không thể online thì báo cáo lại GV bằng email nhà trường cấp, hoặc nhắn tin trên LSM cho GV.

2. Khi tham gia MEET, ở phần nhập ID MEET và tên, nhập đủ"Họ và tên" ngay từ đầu để GV điểm danh. (Ai trùng cả họ tên, đánh thêm 4 số cuối MSV ngay cạnh tên)

3. Tắt tiếng và video khi đăng nhập ( GV yêu cầu hoặc cá nhân cần trao đổi thì chủ động thao tác bật) để tránh ảnh hưởng đến tập thể đang trong MEET.

4. Là 1 buổi học theo tkb, đề nghị SV tham gia nghiêm túc và ko làm việc riêng sau khi đã và MEET (ngủ, ăn, nấu cơm, rửa bát...)

5. Có vấn đề quan trọng,cần liên hệ trực tiếp với GV giảng dạy theo SĐT 0943470583(Zalo, Call, IMESS)