Học phần Công nghệ CAD/CAM/CNC (Lớp: ĐHCK13A1HN, mã lớp HP: 010100037201, lịch dạy: Thứ  4 (Tiết 1 -4))

Đường link lớp học: https://meet.google.com/ymk-qjmu-qpc

Học phần trang bị cho Sinh viên các kiến thức cơ bản về công nghệ CAD/CAM và kỹ thuật lập trình NC trong gia công cơ khí hiện nay. Cụ thể:

     - Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển công nghệ CAD/CAM, phân tích kỹ thuật CAE

     - Giới thiệu các máy điều khiển số trong gia công cơ khí

     - Giới thiệu các hệ điều khiển, các dạng điều khiển số

     - Ngôn ngữ (mã G-code) và kỹ thuật lập trình NC để gia công các sản phẩm cơ khí (theo hệ điều khiển Fanuc)