• Lịch học: Tiết 1-6 thứ 3 hàng tuần 
  • Link meet: https://meet.google.com/ymi-xcuq-xsr
  • SĐT: 091631104