Link Google Meet: https://meet.google.com/qxu-ofab-vqj
Thời gian: Tiết 9-12 Thứ 2 hàng tuần.

Giảng viên: Nguyễn Thị Thành (0973517387)