Thời gian học: Tiết 7-12: Thứ 6; Tiết 1-3: Thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2021

(Các em vào trước 10 phút để Cô điểm danh nhé)

ID lớp học:  https://meet.google.com/ipj-hmsg-ozv