Thời gian học: Tiết 1 - 4

Thứ 4 hàng tuần

Phòng: https://meet.google.com/yfc-bezt-vtg