Học phần Tin học văn phòng MOS là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức cơ sở
của các ngành thuộc hệ đào tạo Chất lượng
Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên sử dụng bộ phần mềm được
ứng dụng trong công tác văn phòng: phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word; phần mềm
bảng tính Microsoft Excel; phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint.
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về tin học văn phòng theo chuẩn Microsoft.
Để hoàn thành học phần sinh viên phải thi đạt chứng chỉ quốc tế MOS do Microsoft cấp.