Độc tố thực phẩm là một học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm. Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về: cơ chế của sự hấp thu, vận chuyển, phân bố và bài thải  các chất độc trong cơ thể; nguồn gốc, bản chất và tác dụng độc của các độc tố hình thành trong thực phẩm. Từ đó, nhận thức rõ mức độ độc hại của các chất độc trong thực phẩm và đề xuất hướng loại trừ hoặc giảm thiểu độc tính góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm.
Phòng học: https://meet.google.com/jzz-wtwh-cnp