Trang bị những kiến thức cơ bản về môn điền kinh nói chung và kỹ thuật chạy cự ly 100 m nói riêng; về các chấn thương thường gặp trong hoạt động thể dục thể thao, cách phòng tránh và xử lý chấn thương, cụ thể:

- Giới thiệu sự hình thành và phát triển môn điền kinh.

- Các chấn thương thường gặp trong thể thao. Cách phòng tránh và xử lý.

- Các bài tập khởi động chung và chuyên môn.  Các bài tập bổ trợ chạy ngắn.

- Bài tập phát triển sức bền chung.