Các em thân mến!

Để chuẩn bị tốt cho môn học giáo dục thể chất kì này các em cần chuẩn bị :

- Thiết bị di động hoặc máy tính có kết nối internet

- Trang phục thoải mái, phù hợp với môn học, giày thể thao đế mềm

Cô gửi các bạn đường link lớp  học  

meet.google.com/rdf-gwxg-zer