1.      MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Tin học văn phòng là học phần tự chọn nằm trong khối kiến thức cơ sở của ngành Công nghệ thông tin.

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên sử dụng bộ phần mềm được ứng dụng trong công tác văn phòng: phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word; phần mềm bảng tính Microsoft Excel; phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint.

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về tin học văn phòng theo chuẩn Microsoft. Để hoàn thành học phần sinh viên phải thi đạt chứng chỉ quốc tế MOS do Microsoft cấp.

2.   MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Kiến thức

Vận dụng được những kiến thức cơ bản, nâng cao về phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint. Sử dụng được các thao tác trong soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính, tạo bài trình chiếu để vận dụng vào công tác văn phòng.

Kỹ năng

Sử dụng linh hoạt các kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính và thiết lập bài trình chiếu, đáp ứng các yêu cầu trong công việc văn phòng. Có khả năng khắc phục được những lỗi cơ bản phát sinh trong khi sử dụng phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint.

Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng đáp ứng các yêu cầu công việc.

Năng lực tự chủ  và trách nhiệm

Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.