Giới thiệu đến sinh viên toàn bộ kiến thức tổng quát về các loại Vật liệu may, tính chất, qui trình gia công xử lý và cách phân biệt, nhận biết vật liệu có dùng trong May mặc.