Lý thuyết mạch điện (LT)

Lớp: DHTD15A3HN

Thứ 3: Tiết 1 - 3; Thứ 5: Tiết 7-9 - hàng tuần

MEET: https://meet.google.com/mvk-ejiq-cen