Các thông tin phổ biến và các thông báo
Chào các Em sinh viên tham gia lớp học phần  Tiếng Anh cơ bản 4 (LT)
Sau khi các em đăng  nhập vào lớp trên lms 
Các Em  vào link google meet để tham gia lớp học

https://meet.google.com/sdt-dtqg-cre

để vào lớp học trên google meet theo đúng lich các em đã được thông báo
Các em tham gia vào lớp học trên lms lập nhóm zalo và add Cô vào điện thoại : 0904497796