Môn học: Tiếng Anh Chuẩn đầu ra 2

Lịch học

thứ 7: 7-9

Chủ nhật: 7-9

Link học : https://meet.google.com/het-wciq-nbc

Các em nhớ vào bằng mail trường và vào trước 10 phút. Các em lập nhóm và add zalo cô nhé! 0936084527