Môn: Tiếng Anh Cơ Bản 3

Lớp học: 010100122609_ Lophoclai_caithien_NgoaiNgu_DH_HK1.21.22_HN

Chủ nhật: Tiết:  1 - 5 

Link meet: https://meet.google.com/nkh-owbh-stk

Link group Zalo: https://zalo.me/g/iskbty255

Giảng viên: Phạm Thị Nhãn