Học phần: Kỹ thuật điện tử
Link lớp học: https://meet.google.com/zbh-sfmo-gyx
Thời gian: Tiết 10-12 Thứ 2 + Tiết 10-12 Thứ 3
Giảng viên: Trần Quang Bách